Rada Nadzorcza

Rafał Prądzyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Hispanistyka) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Organizacja i Zarządzanie). Uczestnik licznych szkoleń zagranicznych w tym m.in Portfolio Management (Monachium 2001 r.), Quotation Tools & Actuarial Pricing (Monachium 2004 r.) czy Finance For Non-Financial Managers (Monachium 2005 r.).

Pan Rafał Prądzyński ma 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w sektorze finansowym - zdobywane zarówno w kraju jak i za granicą. Większość swej kariery zawodowej spędził w sferze Corporate Finance, M&A, zarządzaniu ryzykiem (w tym w ubezpieczeniach i reasekuracji) oraz inwestycjami w tym w sektorze nieruchomości. W trakcie swojej wieloletniej kariery, zajmował stanowiska zarządcze zarówno w Polsce jak również w Hiszpanii, Niemczech, Luksemburgu i Irlandii. Przez blisko 10 lat związany z globalną grupą inwestycyjną GE Capital zarządzając w ramach różnych biznesów działalnością inwestycyjną, usługowa i sprzedażową w sektorze finansowym w Polsce i regionie, zasiadając m.in. przez wiele lat w GE Business Council dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2008 r. jest prezesem zarządu FinCrea TFI S.A. Zajmuje również stanowisko prezesa zarządu NEO Management Sp. z o.o. (od 2009 r.), której to spółki posiada 95% udziałów oraz dyrektora CORESS Capital Advisory Limited (od 2015 r.), której posiada 50% udziałów. Jest również członkiem rady nadzorczej Rehasport Clinic Sp. z o.o. (od 2015 r.).

Pan Rafał Prądzyński został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach wykonania uprawnień osobistych przysługujących REINO Partners.

 

Beata Binek-Ćwiek

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota.

W latach 2001 – 2006 pracowała jako starszy specjalista w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie od 2006 r. pracowała w kancelariach prawnych White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa, CMS Cameron McKenna LLP, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. k. oraz PwC Legal Szurmińska Jaworska Sp. k.

Od kwietnia 2013 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej COBI S.A. Od lipca 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

 

Tomasz Buczak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny od 1999 r.

Od 2000 r. do 2002 r. pracował jako radca prawny w Invest Banku S.A. W latach 2005 – 2011 był członkiem rady nadzorczej Tell S.A. (obecnie: OEX S.A.). Od lipca 2004 r. związany z Kancelarią CSW, w tym jako Partner od stycznia 2006 r.

Pan Tomasz Buczak specjalizuje się w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Uczestniczy w procesach ofert publicznych oraz ofertach niepublicznych, zarówno na GPW jak i na Rynku NewConnect. Doradza klientom co do sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne oraz w kwestiach związanych ze strukturą i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Posiada Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez GPW.

Pan Tomasz Buczak prowadzi badania stanu prawnego (due dilligence), przekształcania i optymalizację organizacyjną i podatkowej przedsiębiorców. Doradza w procesach tworzenia i organizacji struktur funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jak również zarządzania nimi. Zajmuje się obsługą przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz procesów fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i tworzenia produktów bankowych.

 

Małgorzata Kosińska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych SGH i Sheffield Hallam University.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych, związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, nabyte w międzynarodowych firmach, takich jak Pirelli Pekao Real Estate, BPH TFI, BZWBK, DTC, Knight Frank, PwC. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej prowadziła wiele projektów związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, w których była odpowiedzialna za porządkowanie wybranych aktywów i ich restrukturyzację, procesy inwestycyjne oraz due dilligence, a także stworzenie funduszu, opracowanie jego strategii i struktury, prowadzenie transakcji zakupu, a następnie zarządzanie jego aktywami na kwotę ok 300 mln EUR. W BZ WBK odpowiadała za utworzenie działu zarządzania nieruchomościami i zarządzanie portfelem aktywów banku w tym zakresie wraz z procesem sprzedaży nieruchomości. W DTC zarządzała portfelem nieruchomości o pow. ok. 120 000 m2.

Od maja 2016 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia REIT Polska.

 

Andrzej Kowal

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wydział Ekonomiki i Organizacji Przemysłu.

Od 1998 r. posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants), a od 2000 r. - biegłego rewidenta. Cała kariera zawodowa Pana Andrzeja Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young). Od czerwca 2001 r. Pan Andrzej Kowal był partnerem zarządzającym w dziale audytu w biurze EY w Poznaniu, od czerwca 2007 r. partnerem zarządzającym w biurze EY w Poznaniu oraz – w okresie od września 2007 roku do listopada 2013 roku – członkiem zarządu spółki audytorskiej Ernst & Young Audit sp. z o.o., do czerwca 2015 roku Partnerem EY. Od 2011 r. jest wspólnikiem w Frieda s.c. W latach 2011 – 2015 był wspólnikiem w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. Od 2013 r. do 2015 r. był wspólnikiem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. a w latach 2011 – 2013 wspólnikiem Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się