REIT dla gospodarki

  • Zwiększone wpływy podatkowe.

W krajach takich jak Polska, gdzie przeważająca większość oszczędności jest zgromadzona na lokatach bankowych, otwarcie rynku REIT-ów powoduje zwiększone wpływy podatkowe. Dlaczego? Ponieważ duża część osób przenosi swoje oszczędności do tych struktur, a one wypłacają wyższą niż bankowy „procent” dywidendę. A wyższy zysk to wyższy podatek.

  • Wzrost PKB

Według wyliczeń Association For Real Estate Securitisation (ARES) skumulowany efekt REIT-ów na japońską gospodarkę od czasu ich wprowadzenia średnio co roku dodaje do PKB 0,3%. Zgodnie z prognozami do 2020 roku efekt ten się podwoi do 0,6 % rocznie.

  • Tworzenie miejsc pracy

Na rozwiniętych rynkach takich jak Francja, Niemcy, Japonia czy USA REIT-y tworzą bezpośrednio kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

  • Rozwój rynku kapitałowego

REIT-y w założeniu powinny być publiczne, co w na większość największych giełd oznacza zwykle wielu nowych dużych emitentów i powstanie indeksu tej klasy aktywów oraz znaczne zwiększenie kapitalizacji giełdy.

W Polsce REIT-y korespondują też z ideą Akcjonariatu Obywatelskiego umożliwiając Kowalskiemu czerpanie zysków z polskich aktywów. Mają więc dużą szansę przyciągnąć wielu nowych inwestorów, którzy z kolei zapewnią pracę biurom maklerskim i poprawią płynność.

  • Odciążenie systemu emerytalnego

Istotą idei REIT-ów jest m.in. kumulowanie bogactwa. Jest to idealne narzędzie do aktywnego oszczędzania na starość. W przyszłości może to w znacznym stopniu odciążyć państwo od utrzymania swoich obywateli. Stworzenie obywatelom możliwości inwestowania w rynek nieruchomości, jest lepszym rozwiązaniem niż dotychczasowe pomysły na tzw. 3 filar. IKE czy IKZE to wciąż w większości inwestycje na podatnym na koniunkturę rynku akcyjnym.

  • Ochrona rynku nieruchomości

Podczas kryzysu nieruchomościowego, REIT-y dzięki dużej sile nabywczej, wyhamowały spadki cen nieruchomości i ochroniły nie tylko rynek nieruchomości przed totalnym krachem, ale też tym samym przyczyniły się do ochrony całej gospodarki.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się