Co REIT-y oferują inwestorom

 • Możliwość długoterminowej inwestycji; zysk który uzyskują dzięki systematycznemu wzrostowi wartości spółki i regularnie wypłacanym dywidendom
 • Dostępność - szansę zainwestowania drobnym inwestorom na rynku, gdzie próg wejścia jest dla nich normalnie nieosiągalny,
 • Ponadprzeciętną stopę dywidendy w porównaniu z innymi klasami aktywów
 • Naturalna ochrona kapitału - czynsze z najmu rosną wraz z inflacją
 • Transparentność – w klasycznym modelu, obowiązkowym w przeważającej części krajów, REIT jest spółką publiczną o dużym poziomie ujawnienia. Podlega kontroli regulatorów i raportuje w reżimie wymaganym od każdej spółki giełdowej,
 • Profesjonalne zarządzanie – zarządzający są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami od rynku nieruchomości. Nie dają tego np. klasyczne fundusze inwestycyjne, kierowane przez portfolio menedżerów, wykwalifikowanych do zarządzania papierami wartościowymi
 • Płynność – którą daje jako podmiot notowany w przeciwieństwie do innych struktur niepublicznych; dodatkowo prawo w różnych krajach narzuca wysoki poziom rozproszenia inwestorów REIT
 • Niski poziom ryzyka – jaki daje inwestycja w „twarde”, pracujące aktywo, którego specyfiką jest utrzymywanie wartości,
 • Aktywne zarządzanie i reinwestycje części zysku chronią przed jej ewentualną utratą wartości
 • Inwestycję tylko w najlepszej jakości obiekty o klasie międzynarodowej, istniejące i całkowicie skomercjalizowane lub posiadające duży potencjał przy odpowiednim procesie komercjalizacji i profesjonalnym zarządzaniu
 • Emerytury – możliwość oszczędzania emerytalnego bezpośrednio, a także poprzez fundusze typu OFE

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się