Główne założenia biznesowe

Filary strategii REINO Dywidena Plus S.A.

Pierwszy polski REIT w formie spółki akcyjnej

Po przeprowadzeniu IPO, RDP SA ma być pierwszą giełdową spółką nieruchomości o charakterze dywidendowym; „Spółka jest spółką rynku wynajmu nieruchomości, której celem jest regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy” (statut).

Regularna wypłata dywidendy:

Corocznie nie mniej niż 90% zysku netto – pierwsza wypłata zrealizowana w marcu 2016 (5% zainwestowanego kapitału w stosunku rocznym); polityka dywidendowa zapisana w statucie.

Wysokiej klasy nieruchomość

Wyłącznie w pełni wynajęta, przynosząca stały dochód nieruchomość komercyjna o wysokim, międzynarodowym standardzie,

  Malta House - budynek biurowy klasy A w Poznaniu (z udziałem Emitenta na poziomie 15%)

  • docelowo: nie mniej niż 5 – 7 nieruchomości o łącznej wartości rynkowej nie niższej niż 250 mln EUR,
  • inwestycje każdorazowo finansowane przez bank na poziomie ok. 60 – 65% ceny nabycia.
Kluczowa rola REINO Partners
  • kreowanie i realizowanie koncepcji biznesowej,
  • Umowa o Doradztwo przy Zarządzaniu Aktywami Inwestycyjnymi (outsourcing kompetencji),
  • własna inwestycja w kwocie 1 mln zł,
  • uprawnienia osobiste (w jak najlepiej rozumianym interesie Akcjonariuszy oraz tak długo jak REINO Partners posiada nie mniej niż 10.000 akcji Spółki i jest stroną Umowy o Doradztwo przy Zarządzaniu Aktywami).

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się